Bestuur

Voorzitter:
André Cambier

Secretaris-Penningmeester:
Siegline Driesse

Gerechtelijk correspondent:
Rik Hemeryck
0487/54 27 11

Technisch Jeugdverantwoordelijke (TJVO):
Luc Vanheste
0498/16 94 20

Overige bestuurleden:
Andre Cuvelier
Geert George
Branco Hemeryck
Michael Belleter
Mathias Philips