Aansluiten bij WS Bulskamp

Jongeren die wensen lid te worden van WS BULSKAMP, kunnen in één van onderstaande situaties verkeren. Afhankelijk van de situatie waarin men verkeert, is een andere procedure voorzien

U bent nog geen lid van een andere voetbalclub.
Ik heb de leeftijd van 5 jaar bereikt en wil graag voetballen, dan kunt u lid worden door een eenvoudige ondertekening van een aansluitingskaart. Hiervoor wendt u zich tot iemand  van WS Bulskamp die u verder zal helpen.

U kunt contact opnemen met één van onze volgende personen:
gerechtigd correspondent: Hemeryck Rik 0487.54.27.11
jeugdcoördinator:

Zo kunt u snel een afspraak maken en of u de nodige informatie gegeven worden.

Wenst u het eerst even te proberen?
In dit geval kunt u vrijblijvend een paar trainingen bijwonen, daarna maakt u de keuze om al of niet lid te worden van WS Bulskamp.