Aansluiten bij WS Bulskamp

Ik ben nog niet aangesloten bij een ploeg

Jongeren die wensen lid te worden van WS BULSKAMP, kunnen in één van onderstaande situaties verkeren. Afhankelijk van de situatie waarin men verkeert, is een andere procedure voorzien

U bent nog geen lid van een andere voetbalclub.
Ik heb de leeftijd van 5 jaar bereikt en wil graag voetballen, dan kunt u lid worden door een eenvoudige ondertekening van een aansluitingskaart. Hiervoor wendt u zich tot iemand  van WS Bulskamp die u verder zal helpen.

U kunt contact opnemen met één van onze volgende personen:
gerechtigd correspondent: Hemeryck Rik 0487.54.27.11
Jeugdverantwoordelijke: Cools  Hannes 0490/64 29 32

Zo kunt u snel een afspraak maken en of u de nodige informatie gegeven worden.

Wenst u het eerst even te proberen?
In dit geval kunt u vrijblijvend een paar trainingen bijwonen, daarna maakt u de keuze om al of niet lid te worden van WS Bulskamp.

Ik ben nog aangesloten bij een andere ploeg en wil me aansluiten voor het komende seizoen

Belangrijk! Ontslag nemen kan uiterlijk tot en met 30 april. Je blijft wel nog tot het einde van het seizoen speelgerechtigd. Wil je na april nog veranderen van club, dan heb je het akkoord nodig van je huidige club.

  • Stap 1: Ik schrijf me uit bij m’n vorige ploeg (link)
  • Stap 2: Heraansluiting met toewijzing aan een club vanaf 15 mei

Ik wil WS Bulskamp verlaten voor een andere ploeg

Spelers die om één of andere reden de club willen verlaten, moeten in de door de KBVB vastgestelde periode hun ontslag indienen bij de club en bij de KBVB. Dit dient aangetekend te gebeuren. De club zal na deze periode in principe geen jeugdspelers meer afschrijven. Deze maatregel moet ons toelaten ons seizoen op een ernstige manier te kunnen voorbereiden.