Eerste hulp bij ongevallen

Wat te doen bij een sportongeval?

  • Vraag na het ongeval een aangifteformulier aan de ploegafgevaardigde, aan de sportief verantwoordelijke of in de kantine. Of download het formulier aangifte voor ongeval.
  • Laat het formulier invullen door de dokter.
  • Bezorg het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk terug aan de sportief verantwoordelijke of GC of geef het af in de kantine, samen met een klevertje van de mutualiteit.
  • De Belgische voetbalbond stuurt een bevestiging van ontvangst terug, onderaan dit formulier staat een tekst die moet ingevuld worden door de arts bij de volledige genezing waarin hij verklaart dat de speler terug mag spelen. Er kan ook terug gespeeld worden vanaf het moment dat men in het bezit is van een doktersbriefje waarop de datum van volledig herstel vermeld staat. Pas nadat dit formulier teruggestuurd is aan de voetbalbond mag de speler terug spelen en wordt het dossier afgesloten.
  • Alle onkosten dienen eerst afgegeven te worden aan de mutualiteit. Laat weten dat het gaat om een sportongeval waarbij de verzekering tussenkomt. Vraag nadat er een volledige genezing is, een overzicht aan de mutualiteit van het remgeld dat niet terugbetaald werd.
  • Bezorg het formulier met het overzicht van de niet terugbetaalde kosten aan de sportief verantwoordelijke of aan de secretaris.
  • Dit formulier wordt door de secretaris opgestuurd naar de voetbalbond.
  • Na enkele weken stort de verzekering een deel van het geld terug aan de club, die het dan doorstort aan de gekwetste speler.
  • Hou er rekening mee dat niet alle kosten terugbetaald worden door de voetbalbond en dat zij steeds dossierkosten inhouden.
  • Het betreft een verplichte minimumverzekering opgelegd door de Belgische voetbalbond, een aanvullende privé-verzekering is zeker aan te raden.

Vragen ? Neem contact op met Rik Hemeryck (rik_hemeryck@hotmail.com of 0487542711)