IMPACT VAN CORONA OP HET COMPETITIEWEEKEND VAN 24 EN 25 OKTOBER 2020

Na een nieuw uitvoerig debat, rekening houdend met de informatie die tot op dit ogenblik tot bij ons kwam, bevestigen wij voor het volgend competitieweekend een identieke uitrol van de eerder genomen beslissingen.Concreet wil dit zeggen dat de jeugdwedstrijden U6 t.e.m. U17 kunnen worden gespeeld. De competities U19, U21, recreanten, reserven en eerste ploegen gaan dit weekend zeker niet door. In geval van uitdrukkelijke wens kunnen voor deze categorieën vriendschappelijke wedstrijden worden aangevraagd.
 
We volgen hiermee de boodschap van Sport Vlaanderen en de minister van Sport #blijfsporten!
Gezien de weersverwachting nemen we voorzichtig aan dat dit veilig en gezond kan georganiseerd worden, ondanks de vreemde en moeilijke tijden. We rekenen op ieders engagement om de jeugd de kans te geven dit weekend nog te voetballen.
Wij verwachten snel de aangekondigde coronabarometer, inclusief een gewijzigde kleurencode en een aangepaste leidraad voor de sport. Dit zal ons meer duidelijkheid verschaffen zodat we op de geplande bestuursvergadering van woensdag 28 oktober, na evaluatie en analyse, de gepaste beslissingen kunnen nemen voor de daaropvolgende periode. Wij zullen iedereen zo snel als mogelijk inlichten via de officiële kanalen (website, e-kickoff en sociale media).